DTF (Impressió Directa a pel·lícula)

La impressió DTF és adient per petites produccións de prendes, on es busquen bons resultats de color, assequibles i de forma ràpida. També és ideal per a comandes de planxes d’ilustracions de gran qualitat i durabilitat, llestes per transferir amb una premsa.

La impressió DTF d’un disseny s’aplica sobre un film que després cal transferir al teixit.
Un dels avantatges del DTF és que permet treballar amb qualsevol tipus de teixit, no només amb el cotó.

Al DTF, a més, el tacte és llis, més brillant i gairebé no es veu afectat per la textura del teixit, mantenint-se la qualitat en els colors.

×